Bezoek van de inspectie

  • 5 oktober 2020

Op 28 en 29 september kreeg onze school bezoek van de inspectie voor een try-out van de korte doorlichting. Omdat het slechts een proefdoorlichting was, worden de resultaten niet gepubliceerd. We zijn echter zo fier dat wij zelf toch even willen laten weten dat de inspectie onze school alle vertrouwen geeft. Uiteraard hebben we nog groeikansen, maar de onderwijskwaliteit in onze school zit goed!