Kleuteronderwijs

Onze kleuterschool telt 7 kleuterklassen: 3 eerste kleuterklassen, 2 tweede kleuterklassen en 2 derde kleuterklassen.

Wij kozen ervoor om onze peutertjes te laten instappen verdeeld over onze 3 eerste kleuterklassen. Dit betekent dat peutertjes terechtkomen in een groep met meer ‘ervaren’ kleutertjes die hen zo het goede voorbeeld kunnen geven. Dit schept uiteraard ook meer rust voor de soms bange instappertjes.
In onze eerste kleuterklassen focussen we op het bijbrengen van zelfredzaamheid: zelf naar toilet gaan, jasje zelf aandoen, brooddoos zelf opendoen, zelf koekje en fruitje eten,…  Uiteraard vragen wij aan ouders hier ook thuis aan te werken.

In onze tweede en derde kleuterklas kiezen we voor een talige aanpak. Er wordt gewerkt vanuit verhaaltjes, kinderen leren liedjes en versjes, we ontdekken de spelletjes in de klankkast, samen op zoek naar een oplossing voor de rekenconflicten… Zo proberen we onze kleutertjes zo goed mogelijk klaar te stomen voor het eerste leerjaar waar ze zullen leren lezen, schrijven en rekenen. Uiteraard gebeurt dit alles op een speelse manier!

Doorheen de hele kleuterschool worden er culturele activiteiten aangeboden: we kijken naar toneel op school of gaan naar het Cultureel Centrum, maar ook andere uitstappen die passen binnen het klasthema kunnen aan bod komen.

In alle kleuterklassen worden bewegingslesjes ingepland in het weekrooster. Deze worden gegeven door een aparte leerkracht lichamelijke opvoeding. Daarnaast geeft ook de juf of meester zelf bewegingsactiviteiten.
In de derde kleuterklas gaan de kleuters ook eens per maand naar het zwembad voor watergewenning.

6
Kleuters 1
8